Dla
pacjenta

  

Dla pacjenta_Sit Med

Dla pacjenta

Deklaracja wyboru lekarza POZ

Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ

Deklaracja wyboru położnej POZ

znak logotypu poradni Sit-Med

SIT-MED R. Ślęzak Spółka Komandytowa
ul. Kwiatowa 4
97-350 Gorzkowice
KRS: 0000848554
NIP: 7712909704
REGON: 385683696

SIT-MED R. Ślęzak Spółka Komandytowa
ul. Kwiatowa 4, 97-350 Gorzkowice
KRS: 0000848554 NIP: 7712909704
REGON: 385683696