Projekt Dostępność Plus dla Zdrowia

Projekt Dostępność Plus dla Zdrowia

SIT-MED ŚLĘZAK jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 484 571,20 zł brutto na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła korzystać z nowoczesnych rozwiązań ułatwiających komunikację, korzystać ze sprzętów dedykowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami, przemieszczać się w naszych pomieszczeniach bez przeszkód utrudniających poruszanie.

rejestracja poradni POZ; tekst na grafice: Jesteśmy dostępni dla każdego
rejestracja poradni POZ; tekst na grafice: Jesteśmy dostępni architektonicznie
rejestracja poradni POZ; tekst na grafice: Ułatwiamy poruszanie się po obiekcie
rejestracja poradni POZ; tekst na grafice: Jesteśmy dostępni cyfrowo
rejestracja poradni POZ; tekst na grafice: Jesteśmy dostępni komunikacyjnie
rejestracja poradni POZ; tekst na grafice: Szkolimy się, zmieniamy się organizacyjnie
grafika projektu Dostępność Plus dla Zdrowia; tekst na grafice: Dowie0dz się więcej

Dowiedz się więcej

znak logotypu poradni Sit-Med

SIT-MED R. Ślęzak Spółka Komandytowa
ul. Kwiatowa 4
97-350 Gorzkowice
KRS: 0000848554
NIP: 7712909704
REGON: 385683696

SIT-MED R. Ślęzak Spółka Komandytowa
ul. Kwiatowa 4, 97-350 Gorzkowice
KRS: 0000848554 NIP: 7712909704
REGON: 385683696